Bohoslužby v bazilice Nanebevzetí Panny Marie od neděle 27. září do neděle 4. října 2020

Vážení a milí farníci, přátelé Poutního místa Stará Boleslav,
přinášíme přehled bohoslužeb od neděle 27. září do neděle 4. října 2020

bazilika Nanebevzetí Panny Marie

neděle 27. září 2020      

vigilie slavnosti svatého Václava, knížete a mučedníka,
hlavního patrona českého národa                                                                                 9.00 a 18.00
– řeckokatolická poutní liturgie                                                  15.30
– přivítaní relikvie svatého Václava a modlitba za vlast     19.50
–  svatováclavský koncert a nešpory                                          20.00

pořad bohoslužeb
– pondělí a středa a sobota          9.00
– úterý a pátek                              18.00
– neděle                                            9.00 / 18.00

pondělí  28. září –  slavnost svatého Václava, knížete a mučedníka, hlavního patrona českého národa

7.00 Modlitba Anděl Páně a ranní chvály
7.30 a 8.30 Mše svaté
10.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
 hlavní celebrant: Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český
 kazatel: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
14.00 Modlitba za národ u Palladia země české
15.30 Závěrečný koncert pro poutníky v bazilice
Čeští patroni a Panna Maria v dílech starých mistrů – varhanní a pěvecký recitál pro tichou individuální modlitbu (Marie Fajtová – soprán, Robert Hugo – varhany)
18.00 Večerní mše svatá

úterý 29. září – svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů
středa  30. září –  památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve
čtvrtek 1. října – památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
pátek 1. října – památka Svatých Andělů Strážných

neděle 4. října – 27. neděle v liturgickém mezidobí                                              9.00 / 18.00

 

 

 

Foto: Z archivu Oblastního muzea Praha-východ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *