Pro biskupy a kněze

Příjezd duchovních je plánován tak jako v minulých letech: po mladoboleslavské rychlostní komunikace R10 navazující na Jižní spojku – EXIT č. 14 do Staré Boleslavi s parkováním v ulicích města. Šatna a příprava k liturgii bude jako obvykle zajištěna v tělocvičně Základní školy za bazilikou Panny Marie, vchod z ulice Komenského.

Mapa s informacemi pro kněze

Příjezd o. biskupů na Národní svatováclavskou pouť 28. září 2020 je plánován přes Brandýs nad Labem (rychlostní komunikace R10 a EXIT 10) a po mostech přejezd k areálu baziliky sv. Václava, kde je v barokním domě č.p. 108 naproti kostelu sv. Klimenta příprava k liturgii. Povolení k tomuto průjezdu dopravní uzávěrou v Brandýse nad Labem vydává sekretariát ČBK a informace je i součástí pozvánky.