Pro biskupy a kněze

Pro Kněze

Vážení kněží, průběh Svatováclavské pouti 2021 se nebude významně lišit od jiných let. Hlavními změnami je umístění sákristie pro kněze, která bude výjimečně umístěna v kostele sv. Klimenta vedle baziliky sv. Václava, kde proběhne také hlavní mše svatá od 10:00, která i letos bude s přímým přenosem, tentokrát TV NOE. Dostavte se včas do zákristie a nejpozději v 9:45 na presbitář v bazilice svatého Václava. Nezapomeňte si prosíme červenou štolu. Ornát vám bude zapůjčen na místě.

Věřící se budou účastnit mše svaté s využitím velkoplošných obrazovek v děkanské zahradě u baziliky sv. Václava. Svaté přijímání jim bude zajištěno z baziliky do děkanské zahrady. Na místě bude větší množství míst k sezení než je obvyklé a prostory chráněné proti nepřízni počasí.

Zpovědní služba: Žádáme kněze, kteří jsou ochotni před hlavní mší svatou udělovat svátost smíření, aby přijeli vybaveni vhodnou štolou. Prostor pro svátost smíření bude v děkanské zahradě a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Bohu díky za vaši službu.

 

Pro biskupy

Ve vaší pozvánce na Svatováclavskou pouť 2021 jste obdrželi pakrovací kartu, na které je vyznačeno parkoviště pro vaše vozy. Parkoviště přímo sousedí se zákristií pro biskupy, která je naproti areálu baziliky sv. Václava. Moc prosíme dostavte se s dostatečnou časovou rezervou. V případě jakýchkoli obtíží kontaktuje pana Roberta Pechu na telefonu 603 430 892.