Pro biskupy a kněze

Pro kněze

Vážení kněží, průběh Národní svatováclavské pouti 2022 se nebude významně lišit od jiných let.

Sakristie pro kněze bude umístěna v budově Základní školy v ulici Komenského (vchod z ulice Jungmannova).
Dostavte se včas do sakristie a nejpozději v 9.45 na Mariánské náměstí, kde v 10.00 začíná poutní mše svatá. Ornát vám bude zapůjčen na místě. Vezměte si s sebou červenou štolu.

Zpovědní služba: Žádáme kněze, kteří jsou ochotni před hlavní mší svatou udělovat svátost smíření, aby přijeli vybaveni vhodnou štolou. Prostor pro svátost smíření bude v bazilice svatého Václava a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Bohu díky za vaši službu.

 

Pro biskupy

Vážení biskupové,

parkování je vyhrazeno na mostech při příjezdu od Brandýsa nad Labem.
Po mši je zapotřebí auta neprodleně odparkovat, protože ve 14.00 bude obnoven plný provoz ve měst i přes mosty. Pokud byste se zdrželi déle, musíte své auto zaparkovat na jiném místě ve městě.
Moc prosíme, dostavte se s dostatečnou časovou rezervou.

V případě jakýchkoli obtíží kontaktuje Roberta Pechu na telefonu 603 430 892 nebo Zdeňku Tichou na telefonu 728 663 654.