Záznamy ČT

Záznam přímého přenosu TV NOE v roce 2021

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2020
Od času 1:09:00 do 1:14:57 příspěvek o bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2019

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2018

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2017

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2016

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2015

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2014

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2013

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2012

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2011

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2010

Záznam ČT z bohoslužby Národní svatováclavské pouti s papežem Benediktem XVI v roce 2009

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2008

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2007

Záznam přímého přenosu ČT v roce 2006