Kalendář akcí pro rok 2022


Vážení přátelé, program pro rok 2022 pro Vás připravujeme s láskou.

Prohlídky do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a do baziliky sv. Václava probíhají celoročně, každý den kromě pondělí, bližší informace zde.

Předprodej a rezervace vstupenek vždy 14 dnů před konáním akce v Informačním a kulturním centru
(tel.: 312 313 312) a hodinu před začátkem v místě konání akce.

Prosíme, sledujte naše www stránky a FB PoutniMistoStaraBoleslav.

 

PODZIM 2022…

 

sobota 22. října
Informační a kulturní centrum | Jezuitská rezidence
Nyní si musíme vzájemně pomáhat do nebe
Připomínka odkazu poslední císařovny a královny Zity Bourbonsko-Parmské, u příležitosti jejího 130. výročí narození a 111. výročí sňatku s Karlem I.

 

pátek 28. října | 21.00
Sváteční noční prohlídka baziliky svatého Václava
Vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč.

 

úterý 1. listopadu
Informační a kulturní centrum Stará Boleslav | 18.00
Anděl smrti blažené – o hřbitovech s přihlédnutím ke Staré Boleslavi a Brandýsu nad Labem
O barokní krajině v nás přednáší dr. Stanislav Svoboda.
Vstupné plné 100 Kč | snížené (senioři, studenti) 50 Kč.

 

úterý 10. listopadu
Informační a kulturní centrum Stará Boleslav | 18.00
Urputný boj o labské mosty
O bitvě a osobnost Hartwiga Karla von Wartenberga přednáší Petr Enc.
Vstupné plné 100 Kč | snížené (senioři, studenti) 50 Kč.

 

neděle 13. listopadu 2022
bazilika Nanebevzetí Panny Marie| 16.00
Koncert pro Anežku Českou
Hrou na varhany nás potěší Marek Vrábel.
Vstupné plné 150 Kč | snížené 100 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma.

 

neděle 20. listopadu 2022
bazilika svatého Václava
mše svatá | 9.00
Prohlídka baziliky svatého Václava s prof. Janem Roytem | 10.00
Následuje autogramiáda publikace prof. Jana Royta “Památky baziliky svatého
Václava ve Staré Boleslavi“ s možností zakoupení této publikace.

 

ZIMA…

 

Zahájení adventu
neděle 27. listopadu 2022
• výstava betlémů ve staroboleslavské
bráně | 15.00
• adventní slavnostní prohlídka baziliky
Nanebevzetí Panny Marie | 18.00

 

Adventní koncert Fragium 16
neděle 11. prosince 2022
bazilika Nanebevzetí Panny Marie | 16.00

 

Andělský průvod se zpíváním u betléma
sobota 17. prosince 2022
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče,
aby se stali andělíčky a zapojili se do
1. andělského průvodu Starou Boleslaví.
Sraz v andělském, před bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie v 16.00.
Vítáme jakýkoliv vlastní andělský obleček,
návod na výrobu křídel, svatozáře a andělského oblečení naleznete na www.staraboleslav.com nebo si jej vyzvedněte v Infocentru, můžeme zaslat e-mailem. Napište nám na e-mail:
infocentrum@staraboleslav.com.
Těšíme se na Vás!

KrisKros vánoční koncert
KrisKros a capella cze a České saxofonové kvarteto
neděle 18. prosince | 16.00
bazilika Nanebevzetí Panny Marie

 

Sváteční koncert Chrámového sboru Václav
pondělí 26. prosince 2022 | 16.00
bazilika Nanebevzetí Panny Marie

 
Jaroslav Svěcený
Novoroční koncert
Jitka Navrátilová – cembalo
neděle 1. ledna 2023 | 15.00
bazilika Nanebevzetí Panny Marie