Kalendář akcí pro rok 2023


Vážení přátelé, s láskou pro Vás připravujeme program pro rok 2023.

Praktické tipy na úvod:
• Informace a předprodej vstupenek: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav, Jugmannova 468/4.
• V případě poznámky „nutná rezervace“ volejte na tel. 312 313 312 nebo pište na infocentrum@staraboleslav.com. Kapacita prohlídek omezena.
• U koncertů vstupenky v předprodeji týden předem a v den konání hodinu před koncertem na místě.
• Sledujte, prosím, naše stránky, ohledně podrobností a případných změn či doplnění.

 

ČERVENEC 2023

SOBOTA 1. 7. A DÁLE SOBOTY 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7. | 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8. | 2. 9.
Hledání kamene mudrců – pocta císaři Rudolfovi II. S hracím archem se vydáte po známých i méně známých místech Staré Boleslavi. Začátek putování za alchymistickými symboly v Informačním a kulturním centru – poslední plánek se vydává v 16.00 | zakončení hry v alchymistickém laboratoriu ve staroboleslavské bráně.
13.00–17.00 | Informační a kulturní centrum a staroboleslavská brána | cena hry 50 Kč

 

NEDĚLE 2. 7.
Deliou – Jitka Malczyk | housle a Célestine Doedens | harfa
Delioù (v bretonštině listí) je setkání české houslistky Jitky Malczyk a bretaňské harfistky Célestine Doedens.
18.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | vstupné plné 150 Kč | snížené 100 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

 

PÁTEK 7. 7.
Noční prohlídka baziliky sv. Václava
22.00 | bazilika sv. Václava | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti)

 

PÁTEK 21. 7.
Noční prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie včetně nepřístupných prostor
22.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | nutná rezervace | vstupné plné 300 Kč | snížené 200 Kč (senioři, studenti) | přístupné od 12 let

 

SOBOTA 22. 7.
Za tajemstvím varhan | Setkání u varhan s povídáním o jejich historii a fungování, včetně prohlídky nástroje a předvedení jeho zvukových možností. 
19.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

 
NEDĚLE 23. 7.
Čtení v ambitech | akce ve spolupráci s Knihovnou Eduarda Petišky
Z díla Karla Čapka čte Blanka Zdichyncová, hudební doprovod Soubor nejen zobcových fléten SIRINGA
18.00 | ambity baziliky Nanebevzetí Panny Marie | po skončení prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie pro účastníky akce | vstup volný

 
SOBOTA 29. 7.            
Magické letní varhany – Koncert pro Martu | Barbora de Nunes-Cambraia – mezzosoprán, Ondřej Valenta – varhany
18.00 | bazilika sv. Václava | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

 

SRPEN 2023

PÁTEK 4. 8.
Noční prohlídka baziliky sv. Václava včetně nepřístupných prostor
22.00 | bazilika sv. Václava | nutná rezervace | vstupné plné 300 Kč | snížené 200 Kč (senioři, studenti) | přístupné od 12 let

 

NEDĚLE 13. 8.                  
Magické letní varhany – Mariánský koncert
Na varhany a varhanní pozitiv budou hrát studenti Pražské konzervatoře
18.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | vstupné plné 150 Kč | snížené 100 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

 

SOBOTA 26. 8.
Za tajemstvím varhan | Setkání u varhan s povídáním o jejich historii a fungování, včetně prohlídky nástroje a předvedení jeho zvukových možností.
19.00 | bazilika sv. Václava | nutná rezervace | vstupné plné 150 Kč | snížené 100 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

 

 

ZÁŘÍ 2023

sobota 16. září                         18.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
Koncert pro Ludmilu
Alina Říhová – cembalo a varhany
student Pražské konzervatoře – fagot

 

středa 27. září – čtvrtek 28. září
Národní svatováclavská pouť

 

ŘÍJEN 2023

neděle 1. října                           18.00  | bazilika sv. Václava
Koncert pro Václava
Marie Pochopová – varhany
Vendula Sládečková – soprán
 

 

PROSINEC 2023

neděle 17. prosince
KrisKros vánoční koncert
KrisKros a capella a České saxofonové kvarteto

 

 

LEDEN 2024

pondělí 1. ledna 2024
Novoroční koncert – Jaroslav Svěcený a Virtuosi Pragenses Collegium komorní orchestr