Kalendář akcí pro rok 2024


Vážení přátelé, s láskou pro Vás připravujeme program pro rok 2024.

Praktické tipy na úvod:
• Informace a předprodej vstupenek: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav, Jugmannova 468/4.
• V případě poznámky „nutná rezervace“ volejte na tel. 312 313 312 nebo pište na infocentrum@staraboleslav.com. Kapacita prohlídek omezena.
• U koncertů vstupenky v předprodeji týden předem a v den konání hodinu před koncertem na místě.
• Sledujte, prosím, naše stránky, ohledně podrobností a případných změn či doplnění.

 

KVĚTEN 2024

SOBOTA 18. 5. 16.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Speciální prohlídky ke Dni matek s dárkem pro maminky

SOBOTA 18. 5. bazilika sv. Václava 
Úniková  hra Tajemství sakristie
každou hodinu od 10.00 do 16.00, objednání na telefonu 312 313 312
 
pátek 31. 5. 18.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Musica Angelica Moderna – 30. ročník festivalu pěveckých sborů 
 

ČERVEN 2024

PÁTEK 7. 6.
Noc kostelů

 

 

ČERVENEC 2024

PÁTEK 5. 7.
Noční prohlídka baziliky sv. Václava včetně běžně nepřístupných prostor
21.00 | bazilika sv. Václava | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti)

 

PÁTEK 26. 7.
Noční prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie včetně běžně nepřístupných prostor
22.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti) | přístupné od 12 let

 

NEDĚLE 28. 7.
Čtení v ambitech | akce ve spolupráci s Knihovnou Eduarda Petišky
18.00 | ambity baziliky Nanebevzetí Panny Marie | po skončení prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie pro účastníky akce | vstup volný

 

SRPEN 2023

NEDĚLE 11. 8.                  
Varhanní koncert k svátku Nanebevzetí Panny Marie
16.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | vstupné plné 150 Kč | snížené 100 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

 

PÁTEK 23. 8.
Noční prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie včetně běžně nepřístupných prostor
22.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti) | přístupné od 12 let

 

 

ZÁŘÍ 2024

SOBOTA 14. 9.
Varhanní koncert k poctě kněžny Ludmily
16.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

 

středa 27. září – čtvrtek 28. září
Národní svatováclavská pouť

 

NEDĚLE 29. 9.
Varhanní koncert k poctě knížete Václava
16.00 | bazilika sv. Václava

 

 

PROSINEC 2024

neděle 15. prosince
KrisKros vánoční koncert
KrisKros a capella a České saxofonové kvarteto
16.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie