Program Svatováclavské pouti 2021

 

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2021

 

 

 

pondělí 27. 9. 2021

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

19.50 Přivítání svatováclavských relikvií – meče a relikviářové busty svatého Václava – před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie

20.00 modlitba za národ a Svatováclavský koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

 

úterý 28. 9. 2020

7.00 modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

10:00 mše svatá – slavnostní otevření rekonstruované baziliky svatého Václava, celebruje Dominik
kardinál Duka.
Zpěvem doprovodí Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohynkovou
Budeme propojeni prostřednictvím TV NOE, Českého rozhlasu, dalších médií a ostatních komunikačních technologií.

12.00–17.00 jedinečná příležitost prohlédnout si unikátní relikvie po skončení slavnostní mše v bazilice sv. Václava

13.00 tridentská mše v kapli bl. Podivena – Kněžské bratrstvo svatého Petra

14.00 přednáška v bazilice svatého Václava o historii baziliky – J. M. Vladimír Kelnar

15.00 modlitba za národ u Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie –
J. M. Michal Procházka

16.00 varhanní koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Viktor Darebný, varhany / Veronika Kaiserová, soprán. Repertoár: J. Brahms, J. S. Bach,
F. Mendelssohn-Bartholdy

17.00 rozloučení s relikvií a odjezd na Pražský hrad

18.00 řeckokatolická liturgie v bazilice svatého Václava

18.00 koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohynkovou

 

 

Svatováclavská pouť unikátní

Čím bude letošní Svatováclavská pouť unikátní? Kromě toho, že se bude po rekonstrukci slavnostně otvírat bazilika sv. Václava, tak také tím, že na rozdíl od let minulých budeme obdivovat jiné, neméně cenné relikvie, a to svatováclavský meč a relikviářovou bustu sv. Václava. Oba drahocenné předměty jsou součástí svatovítského pokladu.

      Svatováclavský meč údajně původně patřil knížeti Václavovi a první zmínku o něm nacházíme v historických pramenech z roku 1333.

      Meč dlouhý 92,5 cm, zakončený závěsným očkem, byl vyroben na začátku 10. století z damascénské oceli, křišťálu, sametu a kůže, k jeho úpravám došlo ve 14. století. Železná čepel je dlouhá 76 cm, v nejširším místě 45 mm široká a má vypilovaný otvor ve tvaru křížku. Dřevěná rukojeť je potažená žluto-hnědou tkaninou a sametem s vyšitým ornamentem vavřínových větévek ze silných stříbrných nití.

      Meč se používal během korunovací českých králů. Nejprve se panovník biskupy posvěceným mečem opásal, poté meč položil zpět na oltář a na závěr korunovace jím pasoval rytíře sv. Václava.

Relikviářová busta sv. Václava, jež vznikla před rokem 1503, je zobrazením sv.  Václava jako vévody s plnovousem. Busta o výšce 59,5 cm je zhotovena z tepaného stříbra a stojí na soškách litých andělů.

      Obě vzácné relikvie nevyčíslitelné hodnoty budou přivezeny v pondělí 27. září 2021 v 18.50 do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde od 19.00 proběhne Svatováclavský koncert a nešpory. Po koncertu budou relikvie odvezeny do baziliky sv. Václava a umístěny do krypty.

      Jedinečnou příležitost prohlédnout si tyto unikátní relikvie budete mít v úterý 28. září po skončení slavnostní mše od 12.00 do 17.00 hodin, kdy se s nimi rozloučíme. Poté budou převezeny zpět do Prahy a uloženy v katedrále sv. Víta.

Zt

 

Foto: archiv Arcibiskupství pražského