Program Svatováclavské pouti 2021

Informace pro kněze

pondělí 27. 9. 2021

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

18.50 Přivítání svatováclavských relikvií – meče a relikviářové busty svatého Václava – před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie

19.00 modlitba za národ a Svatováclavský koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

 

úterý 28. 9. 2021

7.00 modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

10:00 mše svatá v bazilice svatého Václava – slavnostní otevření rekonstruované baziliky svatého Václava, celebruje Dominik kardinál Duka.
Zpěvem doprovodí Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohynkovou
Budeme propojeni prostřednictvím TV NOE, dalších médií a ostatních komunikačních technologií.
Věřící se budou účastnit mše svaté s využitím velkoplošných obrazovek v děkanské zahradě u baziliky sv. Václava. Svaté přijímání jim bude zajištěno z baziliky do děkanské zahrady. Na místě bude větší množství míst k sezení než je obvyklé a prostory chráněné proti nepřízni počasí.

12.00–17.00 jedinečná příležitost prohlédnout si unikátní relikvie po skončení slavnostní mše v bazilice svatého Václava

13.00 tridentská mše v kapli blahoslaveného Podivena – Kněžské bratrstvo svatého Petra

14.00 přednáška v bazilice svatého Václava o historii baziliky – J. M. Vladimír Kelnar

15.00 modlitba za národ u Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie –
J. M. Michal Procházka

16.00 varhanní koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Viktor Darebný, varhany / Veronika Kaiserová, soprán. Repertoár: J. Brahms, J. S. Bach,
F. Mendelssohn-Bartholdy

17.00 rozloučení s relikvií a odjezd na Pražský hrad

18.00 řeckokatolická liturgie v bazilice svatého Václava

18.00 koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohynkovou


Kulturní program probíhá v letním kině Houštka od soboty 25. září do úterý 28. září 2021.

sobota 25. září 2021
14.00–15.00 Dekameron
15.30–16.30 Inrou
17.00–17.40 Vombat Kruton
18.30–19.30 Balage Band
20.30–21.30 Kamil Střihavka and Leaders

neděle 26. září 2021
13.00–14.00 Dechový orchestr Mělník
14.30–15.30 Liduščino divadlo
16.00–16.45 Kantoři
16.45 Předání Svatováclavské plakety
17.15–18.15 FF Band

pondělí 27. září 2021
19.30–20.00 Antikvariát
20.30–21.30 Keks

úterý 28. září 2021
20.30 ohňost
roj

Světská pouť se koná v Lázeňské ulici a v Houštce od čtvrtka 23. do úterý 28. září 2021.

Program naleznete v zářijovém vydání Městských listů na straně 10


Svatováclavská pouť unikátní

Čím bude letošní Svatováclavská pouť unikátní? Kromě toho, že se bude po rekonstrukci slavnostně otvírat bazilika sv. Václava, tak také tím, že na rozdíl od let minulých budeme obdivovat jiné, neméně cenné relikvie, a to svatováclavský meč a relikviářovou bustu sv. Václava. Oba drahocenné předměty jsou součástí svatovítského pokladu.

Svatováclavský meč údajně původně patřil knížeti Václavovi a první zmínku o něm nacházíme v historických pramenech z roku 1333.

Meč dlouhý 92,5 cm, zakončený závěsným očkem, byl vyroben na začátku 10. století z damascénské oceli, křišťálu, sametu a kůže, k jeho úpravám došlo ve 14. století. Železná čepel je dlouhá 76 cm, v nejširším místě 45 mm široká a má vypilovaný otvor ve tvaru křížku. Dřevěná rukojeť je potažená žluto-hnědou tkaninou a sametem s vyšitým ornamentem vavřínových větévek ze silných stříbrných nití.

Meč se používal během korunovací českých králů. Nejprve se panovník biskupy posvěceným mečem opásal, poté meč položil zpět na oltář a na závěr korunovace jím pasoval rytíře sv. Václava.

Relikviářová busta sv. Václava, jež vznikla před rokem 1503, je zobrazením sv.  Václava jako vévody s plnovousem. Busta o výšce 59,5 cm je zhotovena z tepaného stříbra a stojí na soškách litých andělů.

Obě vzácné relikvie nevyčíslitelné hodnoty budou přivezeny v pondělí 27. září 2021 v 18.50 do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde od 19.00 proběhne Svatováclavský koncert a nešpory. Po koncertu budou relikvie odvezeny do baziliky sv. Václava a umístěny do krypty.

Jedinečnou příležitost prohlédnout si tyto unikátní relikvie budete mít v úterý 28. září po skončení slavnostní mše od 12.00 do 17.00 hodin, kdy se s nimi rozloučíme. Poté budou převezeny zpět do Prahy a uloženy v katedrále sv. Víta.

Zt

Foto: archiv Arcibiskupství pražského