Program Národní svatováclavské pouti

Neděle 27. 9. 2020

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

9.00 Mše svatá poutníků z Bohuslavic u Hlučína
celebruje P. Vojtěch Janšta

15.30 Řeckokatolická putní liturgie ke cti svatého Václava
hlavní celebrant Mons. Dr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu
Slavnostní promluvou poslouží prof. Max J. Kašparů, řeckokatolický kněz, psychiatr a spisovatel

19.50 Přivítání relikvie svatého Václava a modlitba za vlast před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie

20.00 Svatováclavský koncert a nešpory

 

Pondělí 28. 9. 2020

Mariánské náměstí

10.00 HLAVÍ POUTÍ MŠE SVATÁ
hlavní celebrant Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český
kazatel: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

7.00 Modlitba Anděl Páně a ranní chvály

7.30 Mše svatá

8.30 Mše svatá

14.00 Modlitba za národ u Palladia země české

15.30 Závěrečný koncert pro poutníky
Čeští patroni a Panna Maria v dílech starých mistrů – varhanní a pěvecký recitál pro tichou individuální modlitbu (Marie Fajtová – soprán, Robert Hugo – varhany)

18.00 Večerní mše svatá

 

Kostel svatého Klimenta

8.00–9.30 Výstav relikvie svatého Václava

13.00–17.00 Výstav relikvie svatého Václava

17.00 Rozloučení s relikvií svatého Václava