Program Národní svatováclavské pouti

Neděle 27. 9. 2020

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

9.00 Mše svatá poutníků z Bohuslavic u Hlučína
celebruje P. Vojtěch Janšta

15.30 Řeckokatolická putní liturgie ke cti svatého Václava
hlavní celebrant Mons. Dr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu

19.50 Přivítání relikvie svatého Václava a modlitba za vlast před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie

20.00 Svatováclavský koncert a nešpory

 

Pondělí 28. 9. 2020

Mariánské náměstí

10.00 HLAVÍ POUTÍ MŠE SVATÁ
hlavní celebrant J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy
kazatel: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

7.00 Modlitba Anděl Páně a ranní chvály

7.30 Mše svatá

8.30 Mše svatá

14.00 Modlitba za národ u Palladia země české

15.30 Koncert pro poutníky, Komorní sbor Canticorum iubilo

18.00 Večerní mše svatá

 

Kostel svatého Klimenta

8.00–9.30 Výstav relikvie svatého Václava

13.00–17.00 Výstav relikvie svatého Václava

17.00 Rozloučení s relikvií svatého Václava