Vstupné

Možnosti prohlídek a vstupné

Prohlídky probíhají každý den kromě pondělí.

Vstupné                                                                           plné   /  snížené  /  rodinné

Klenotnice                                                                                                   100 Kč  /     60 Kč    /     220 Kč
Okruh „Klenotnice“ obsahuje základní informace o bazilice a Palladiu země české a návštěvu Klenotnice s Palladiem. (Časová náročnost zhruba půl hodiny. )

Kaple bl. Podivena                                                                                       60 Kč /      30 Kč   /      120 Kč

 

 

Po předešlé domluvě a na objednání

Prohlídka baziliky s průvodcem                                                               120 Kč   /     80 Kč    /    280 Kč
(Časová náročnost jedna hodina.)

Prohlídka baziliky a Klenotnice s průvodcem                                        200 Kč   /   120 Kč   /    440 Kč
(Časová náročnost jeden a půl hodiny.)

Kaple bl. Podivena a staroboleslavská brána s průvodcem                120 Kč   /     80 Kč   /    280 Kč
(Časová náročnost jeden až jeden a půl hodiny.)

 

Pouze pro organizované skupiny, případně po předchozím objednání a domluvě.

Procházka městem – kaple bl. Podivena, pomník legionáře, radnice na Mariánském náměstí, brána, areál baziliky sv. Václava (pouze zvnějšku), děkanská rezidence, staroboleslavská rezidence, kaple sv. Rocha . (Časová náročnost dvě a půl hodiny.)                                    
                                                                                                                        300 Kč  /   180 Kč  /   650 Kč

 

Pro školy a školky

Hromadné návštěvy dětí do 6 let (mateřské školy)       20 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let             40 Kč / žák, student
Pedagogický doprovod zdarma. Pro děti máme připraveny materiály a pracovní listy.

 

Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma.
Snížené vstupné: Děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZTP, studenti do 26 let.
Rodinné vstupné: Dva dospělí a děti (rodinní příslušníci) do 15 let.