Vstupné

 

Vážení a milí návštěvníci,

pojďte projít naší historií, seznamte se s místy, kde se rodila česká státnost a naše dějiny.

Vyhraďte si dostatek času, můžete u nás v Poutním místě Stará Boleslav v důstojném a krásném prostředí strávit celý den.

Doporučujeme i návštěvu místních restaurací, cukráren a kaváren.

 

Vstupné                                                                                          plné   /  snížené  /  rodinné

Okruhy

Provedeme Vás příběhem Palladia země české
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela
včetně návštěvy Klenotnice se staroboleslavským pokladem.                        200                150                 400
(Časová náročnost jedna hodina.)

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď nejen na tuto otázku
naleznete v bazilice svatého Václava.                                                              200               150                  400
(Časová náročnost jedna hodina.)

 

Reliéf Panny Marie s dítětem darovala kněžna Ludmila svému
vnukovi knížeti Václavovi – projdeme baziliku Nanebevzetí Panny
Marie i baziliku svatého Václava                                                                     300              250                  550
(Časová náročnost dvě až dvě a půl hodiny.) 

 

Když zavraždili knížete Václava, jeho věrný služebník Podiven
Palladium ukryl, ale jeho také zabili. Připomínkou tohoto činu je
kaple blahoslaveného Podivena, která je spojena do okruhu s bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie.                                                                                  250                200                  450
(Časová náročnost hodina až hodina a půl.)

 

Od 2. dubna 2023 možnost těchto prohlídek:

V kostele svatého Klimenta můžete obdivovat nejstarší                          150                 100                300
zobrazení svatoklimentské legendy v nástěnných malbách
z 12. století  (Časová náročnost 45 minut.)

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď nejen na tuto otázku              250                  200                  450
naleznete v bazilice svatého Václava a ve spojení s
kostelem svatého Klimenta můžete nahlédnout do nejhlubší 
historie přemyslovského státu včetně nejstaršího zobrazení             
svatoklimentské legendy v nástěnných malbách z 12. století
(Časová náročnost hodina a tři čtvrtě.)                                                           

Děti do 6 let v doprovodu rodičů a doprovod ZTP/P (jedna osoba) zdarma.
Snížené vstupné: Děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, studenti do 26 let.
Rodinné vstupné: Dva dospělí a děti (rodinní příslušníci) do 15 let.

 

Pro organizované skupiny, zájezdy prosíme o předešlou domluvu ideálně nejméně týden předem na telefonním čísle 312 313 312 nebo e-mailu infocentrum@staraboleslav.com

Prohlídka s audioprůvodcem, a to v těchto mutacích: česky, česká znaková řeč, angličtina, němčina, polština a ruština. Vratná záloha za audioprůvodce činí 200 Kč.

Tour with audio guide, in these version: Czech, Czech sign language, English, Deutsch, Polish and Russian. The refundable deposit for the audio guide is CZK 200. 

 

Pouze pro organizované skupiny, případně po předchozím objednání a domluvě.

Procházka městem – kaple bl. Podivena, pomník legionáře, radnice na Mariánském náměstí, brána, areál baziliky sv. Václava (pouze zvnějšku), děkanská rezidence, staroboleslavská rezidence, kaple sv. Rocha.
(Časová náročnost tři až tři a půl hodiny.)                                                                      400 Kč  /   300 Kč  /   700 Kč

 

 

Pro školy a školky, školní skupiny, domy dětí a mládeže, skautské oddíly, příměstské tábory a další organizované návštěvy dětí, žáků a studentů s pedagogickým doprovodem

Provedeme Vás příběhem Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela.
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       40 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let               80 Kč / žák, student

 

Provedeme Vás příběhem Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela, navštívíme také kapli blahoslaveného Podivena.
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let            100 Kč / žák, student

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď na tuto otázku naleznete v bazilice svatého Václava.    
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       40 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let              80 Kč / žák, student

 

Od 2. dubna 2023

Kdo byl svatý Kliment a jakou má souvislost s přemyslovským státem? Dozvíte se v kostele svatého Klimenta,
kde nalezneme nejstarší  zobrazení svatoklimentské legendy v nástěnných malbách z 12. století 
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       40 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let              80 Kč / žák, student

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď na tuto otázku naleznete v bazilice svatého Václava. Navštívíme rovněž kostel sv. Klimenta, kde můžete nahlédnout do nejhlubší historie přemyslovského státu včetně nejstaršího zobrazení svatoklimentské legendy v nástěnných malbách z 12. století
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let            100 Kč / žák, student

                                           

Pedagogický doprovod má ve všech případech vstup zdarma.
Pro děti máme připraveny omalovánky, materiály a pracovní listy.

 

Možnosti prohlídek a vstupné

Provoz Poutního místa Stará Boleslav do 31. května 2023

Vážení a milí návštěvníci,

v období mimo hlavní sezonu (červen–září) do 31. května 2023 je provoz Poutního místa Stará Boleslav následující:
 
Informační a kulturní centrum Stará Boleslav je otevřeno každý den kromě pondělí
9.00–12.00│13.00–17.00 (Pondělí je zavřeno.)
 
V sobotu a neděli probíhají prohlídky do kostelů pravidelně v následujících časech:
bazilika Nanebevzetí Panny Marie s Palladiem země české a Klenotnicí    10.00│14.00│16.00
bazilika svatého Václava                                                                                             11.00│13.00│15.00
kostel svatého Klimenta (od 2. dubna 2023)                                                          10.15│12.15│14.15

Vstupenku je nutné zakoupit v Informačním a kulturním centru před započetím prohlídky.

Do baziliky sv. Václava je vstup pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru, bazilika není volně přístupná.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a ambity jsou pro příchozí otevřeny k návštěvě i soukromé modlitbě denně od 10.00 do 17.00.

V době mší a jiných církevních nebo kulturních akcí jsou prostory kostelů vyhrazeny pro tyto akce.

V ostatní dny prosíme o předchozí objednání a domluvu na telefonu 312 313 312
nebo e-mailu infocentrum@staraboleslav.com.
Na těchto kontaktech prosíme o objednání také organizované skupiny. Děkujeme.
 
V době, kdy průvodci jsou s návštěvníky v kostele, se může stát, že Informační a kulturní centrum bude na chvíli zavřené. Prosíme, abyste vyčkali jejich příchodu. Děkujeme za pochopení.
 
tým Informačního a kulturního centra Stará Boleslav