Vstupné

Vážení a milí návštěvníci,

pojďte projít naší historií, seznamte se s místy, kde se rodila česká státnost a naše dějiny.

Vyhraďte si dostatek času, můžete u nás v Poutním místě Stará Boleslav v důstojném a krásném prostředí strávit celý den.

Doporučujeme i návštěvu místních restaurací, cukráren a kaváren.

 

Vstupné                                                                                          plné   /  snížené  /  rodinné

Okruhy

Provedeme Vás příběhem Palladia země české
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela
včetně návštěvy Klenotnice se staroboleslavským pokladem.                        200                150                 400
(Časová náročnost jedna hodina.)

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď nejen na tuto otázku
naleznete v bazilice svatého Václava.                                                              200               150                  400
(Časová náročnost jedna hodina.)

 

Reliéf Panny Marie s dítětem darovala kněžna Ludmila svému
vnukovi knížeti Václavovi – projdeme baziliku Nanebevzetí Panny
Marie i baziliku svatého Václava                                                                     300              250                  550
(Časová náročnost dvě až dvě a půl hodiny.) 

 

Když zavraždili knížete Václava, jeho věrný služebník Podiven
Palladium ukryl, ale jeho také zabili. Připomínkou tohoto činu je
kaple blahoslaveného Podivena, která je spojena do okruhu s bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie.                                                                                  250                200                  450
(Časová náročnost hodina až hodina a půl.)

 

V kostele svatého Klimenta můžete obdivovat nejstarší                          150                 100                300
zobrazení svatoklimentské legendy v nástěnných malbách
z 12. století  (Časová náročnost 30–45 minut.)

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď nejen na tuto otázku              250                  200                  450
naleznete v bazilice svatého Václava a ve spojení s
kostelem svatého Klimenta můžete nahlédnout do nejhlubší 
historie přemyslovského státu včetně nejstaršího zobrazení             
svatoklimentské legendy v nástěnných malbách z 12. století
(Časová náročnost hodina a tři čtvrtě.)                                                           

Děti do 6 let v doprovodu rodičů a doprovod ZTP/P (jedna osoba) zdarma.
Snížené vstupné: Děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, studenti do 26 let.
Rodinné vstupné: Dva dospělí a děti (rodinní příslušníci) do 15 let.

 

Úniková hra „Tajemství sakristie“

v sakristii v bazilice sv. Václava                        vstupné 300 Kč │s prohlídkou baziliky 400 Kč

• po předchozím objednání a domluvě na telefonu 312 313 312 nebo e-mailu infocentrum@staraboleslav.com
• pro školní a studentské skupiny a další organizované návštěvy dětí a mládeže po domluvě a objednání
  • hra je určena pro děti od 12 let, pro školní a studentské skupiny a další organizované návštěvy dětí a mládeže a pro rodiny
  • hra je vhodná ideálně pro 3 až 8 hráčů
  • trvání hry je 20 minut, maximálně 30 minut
  • vstupné pro školní a studentské skupiny a další organizované návštěvy dětí a mládeže 100 Kč / žáka, studenta

 

Pro organizované skupiny, zájezdy prosíme o předešlou domluvu ideálně nejméně týden předem na telefonním čísle 312 313 312 nebo e-mailu infocentrum@staraboleslav.com

Prohlídka s audioprůvodcem, a to v těchto mutacích: česky, česká znaková řeč, angličtina, němčina, polština a ruština. Vratná záloha za audioprůvodce činí 200 Kč.

Tour with audio guide, in these version: Czech, Czech sign language, English, Deutsch, Polish and Russian. The refundable deposit for the audio guide is CZK 200. 

 

Pouze pro organizované skupiny, případně po předchozím objednání a domluvě.

Procházka městem – kaple bl. Podivena, pomník legionáře, radnice na Mariánském náměstí, brána, areál baziliky sv. Václava (pouze zvnějšku), děkanská rezidence, staroboleslavská rezidence, kaple sv. Rocha.
(Časová náročnost tři až tři a půl hodiny.)                                                                      400 Kč  /   300 Kč  /   700 Kč

 

 

Pro školy a školky, školní skupiny, domy dětí a mládeže, skautské oddíly, příměstské tábory a další organizované návštěvy dětí, žáků a studentů s pedagogickým doprovodem

Prohlídku u nás Vám „ušijeme na míru“ podle Vašich představ a přání, podle zájmu, temperamentu i znalostí Vašich dětí.

Provedeme Vás příběhem Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela.
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let             100 Kč / žák, student

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď na tuto otázku naleznete v bazilice svatého Václava.    
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let            100 Kč / žák, student

 

Kdo byl svatý Kliment a jakou má souvislost s přemyslovským státem? Dozvíte se v kostele svatého Klimenta,
kde nalezneme nejstarší  zobrazení svatoklimentské legendy v nástěnných malbách z 12. století 
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       40 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let               80 Kč / žák, student

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď na tuto otázku naleznete v bazilice svatého Václava. Navštívíme rovněž kostel sv. Klimenta, kde můžete nahlédnout do nejhlubší historie přemyslovského státu včetně nejstaršího zobrazení svatoklimentské legendy v nástěnných malbách z 12. století
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let            100 Kč / žák, student

 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, baziliky sv. Václava a kostela sv. Klimenta
Hromadné návštěva dětí, žáků a studentů                    150 Kč / dítě

 

Úniková hra „Tajemství sakristie“ v sakristii v bazilice sv. Václava    
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě                                    s prohlídkou kostela 100 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let            100 Kč / žák, student                     s prohlídkou kostela 150 Kč / žák, student

                      

Pedagogický doprovod má ve všech případech vstup zdarma.