Vstupné

 

Možnosti prohlídek a vstupné

Prohlídky v Poutním místě Stará Boleslav probíhají celoročně, každý den kromě pondělí.
Pravidelné prohlídky probíhají do baziliky Nanebevzetí Panny Marie i do baziliky svatého Václava a do kaple blahoslaveného Podivena, a to v otevírací době Informačního a kulturního centra Stará Boleslav.
 

Provoz v období od 1. listopadu do 31. března

V období od 1. listopadu do 31. března jsou ve všední dny (úterý–pátek) prohlídky po předchozí objednávce (tel.: 312 313 312, e-mai: infocentrum@staraboleslav.com).

O víkendech (sobota– neděle) probíhají prohlídky bežně, není nutné se objednávat předem.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie s Palladiem země české a Klenotnicí  10.00 / 14.00 / 16.00.
Bazilika svatého Václava 11.00 / 13.00 / 15.00.

Vstupenku je nutné zakoupit v Informačním a kulturním centru před započetím prohlídky.

 

Pojďte projít naší historií, seznamte se s místy, kde se rodila česká státnost a naše dějiny.

Vyhraďte si dostatek času, můžete u nás v Poutním místě Stará Boleslav v důstojném a krásném prostředí strávit celý den.

Doporučujeme i návštěvu místních restaurací, cukráren a kaváren.

 

Vstupné                                                                                          plné   /  snížené  /  rodinné

Okruhy

Provedeme Vás příběhem Palladia země české
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela
včetně návštěvy Klenotnice se staroboleslavským pokladem.                        200            150                 400
(Časová náročnost jedna hodina.)

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď na tuto otázku
naleznete v bazilice svatého Václava.                                                                   200            150                  400
(Časová náročnost jedna hodina.)

 

Reliéf Panny Marie s dítětem darovala kněžna Ludmila svému
vnukovi knížeti Václavovi – projdeme baziliku Nanebevzetí Panny
Marie i baziliku svatého Václava                                                                     300             250                  550
(Časová náročnost dvě až dvě a půl hodiny.)

 

Velkým obdivovatelem knížete Václava byl císař Karel IV., který nechal     
obnovit opevnění Staré Boleslavi včetně dvou bran –
projdeme baziliku svatého Václava a staroboleslavskou bránu
s historií středověké Staré Boleslavi                                                                      250             200                  480
(Časová náročnost hodina až hodina a půl.)

 

Když zavraždili knížete Václava, jeho věrný služebník Podiven
Palladium ukryl, ale jeho také zabili. Připomínkou tohoto činu je
kaple blahoslaveného Podivena, která je spojena do okruhu s bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie.                                                                                  250               200                  480
(Časová náročnost hodina až hodina a půl.)

 

Děti do 6 let v doprovodu rodičů a doprovod ZTP/P (jedna osoba) zdarma.
Snížené vstupné: Děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, studenti do 26 let.
Rodinné vstupné: Dva dospělí a děti (rodinní příslušníci) do 15 let.

 

 

Pro organizované skupiny, zájezdy prosíme o předešlou domluvu ideálně nejméně týden předem na telefonním čísle 312 313 312 nebo e-mailu infocentrum@staraboleslav.com

 

Prohlídka s audioprůvodcem, a to v těchto mutacích: česky, česká znaková řeč, angličtina, němčina, polština a ruština. Vratná záloha za audioprůvodce činí 200 Kč.

Tour with audio guide, in these version: Czech, Czech sign language, English, Deutsch, Polish and Russian. The refundable deposit for the audio guide is CZK 200. 

 

Pouze pro organizované skupiny, případně po předchozím objednání a domluvě.

Procházka městem – kaple bl. Podivena, pomník legionáře, radnice na Mariánském náměstí, brána, areál baziliky sv. Václava (pouze zvnějšku), děkanská rezidence, staroboleslavská rezidence, kaple sv. Rocha.
(Časová náročnost tři až tři a půl hodiny.)                                                                      400 Kč  /   300 Kč  /   700 Kč

 

 

Pro školy a školky, školní skupiny, domy dětí a mládeže, skautské oddíly, příměstské tábory a další organizované návštěvy dětí, žáků a studentů s pedagogickým doprovodem

Provedeme Vás příběhem Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela.
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       40 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let               80 Kč / žák, student

 

Provedeme Vás příběhem Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie i historií stavby kostela, navštívíme také kapli blahoslaveného Podivena.
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let            100 Kč / žák, student

 

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď na tuto otázku naleznete v bazilice svatého Václava.    
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       40 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let              80 Kč / žák, student

 

Kde zavraždili knížete Václava? Odpověď na tuto otázku naleznete v bazilice svatého Václava. Navštívíme rovněž staroboleslavskou bránu, kde si připomeneme historii středověké Staré Boleslavi.  
Hromadné návštěva dětí do 6 let (mateřské školy)       50 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let            100 Kč / žák, student

 

Pedagogický doprovod má ve všech případech vstup zdarma.
Pro děti máme připraveny omalovánky, materiály a pracovní listy.