Vstupné

je od neděle 27. prosince 2020 provoz v našem Poutním místě přerušen:

Informační centrum je zavřeno od neděle 27. prosince 2020 do odvolání a neprobíhají ani prohlídky baziliky včetně návštěvy Klenotnice s Palladiem země české

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je pro příchozí otevřena k soukromé modlitbě denně od 10.00 do 16.00, stejně jako ambity baziliky, kde je umístěn betlém

Bohoslužby probíhají za dodržování aktuálních opatření, jejich pořad je zveřejňován na vývěsce, na webu a FB


Možnosti prohlídek a vstupné

Prohlídky probíhají každý den kromě pondělí. (Pondělí je zavřeno.)

 

Vstupné                                                                          plné   /  snížené  /  rodinné

Kaple Palladia s Klenotnicí                                                                       120 Kč  /     80 Kč    /     240 Kč
Okruh „Kaple Palladia s Klenotnicí“ obsahuje základní informace o bazilice a Palladiu země české a návštěvu Kaple Palladia a Klenotnice (Časová náročnost zhruba půl hodiny. )

Kaple bl. Podivena                                                                                       60 Kč /      30 Kč   /      120 Kč

 

 

Po předešlé domluvě a na objednání, především pro organizované skupiny

Prohlídka baziliky s průvodcem                                                               120 Kč   /     80 Kč    /    280 Kč
(Časová náročnost jedna hodina.)

Prohlídka baziliky, Kaple Palladia a Klenotnice s průvodcem             220 Kč   /   140 Kč   /    450 Kč
(Časová náročnost jeden a půl hodiny.)

Kaple bl. Podivena a staroboleslavská brána s průvodcem                120 Kč   /     80 Kč   /    280 Kč
(Časová náročnost jeden až jeden a půl hodiny.)

 

Pouze pro organizované skupiny, případně po předchozím objednání a domluvě.

Procházka městem – kaple bl. Podivena, pomník legionáře, radnice na Mariánském náměstí, brána, areál baziliky sv. Václava (pouze zvnějšku), děkanská rezidence, staroboleslavská rezidence, kaple sv. Rocha . (Časová náročnost dvě a půl hodiny.)
300 Kč  /   180 Kč  /   650 Kč

 

Pro školy a školky, školní skupiny, domy dětí a mládeže, skautské oddíly, příměstské tábory a další organizované návštěvy dětí, žáků a studentů s pedagogickým doprovodem

Hromadné návštěvy dětí do 6 let (mateřské školy)       20 Kč / dítě
Hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let             40 Kč / žák, student
Pedagogický doprovod zdarma. Pro děti máme připraveny materiály a pracovní listy.
Pro žáky mateřských a základních škol a organizací zřizovaných městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je vstupné zdarma.

 

Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma.
Snížené vstupné: Děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZTP, studenti do 26 let.
Rodinné vstupné: Dva dospělí a děti (rodinní příslušníci) do 15 let.