Mše ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Aktuální přehled bohoslužeb ke dni 11. ledna 2021

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bohoslužby probíhají v souladu s aktuálními opatřeními proti nákaze covid-19.
Počet účastníků je omezen dle procent.
 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – pořad bohoslužeb
pondělí, středa, sobota                     9.00
úterý, pátek                                         18.00
 

středa 13. ledna –památka svatého Hilaria z Poitiers, biskupa 

neděle 17. ledna – 2. neděle v liturgickém mezidobí                       9.00 a 18.00

 

Bazilika a ambity s betlémem jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 16.00 hodin.
Podle starobylého obyčeje bude betlém v ambitech ponechán do Hromnic (2. února).

 

Sledujte, prosíme, www.staraboleslav.com a FB PoutniMistoStaraBoleslav.

Bohoslužeb se můžete účastnit on-line prostřednictvím https://www.staraboleslav.com/online-prenosy/

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA do léta 2021.

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.