Mše ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Aktuální přehled bohoslužeb od neděle 28. února do neděle 7. března 2021

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bohoslužby probíhají v souladu s aktuálními opatřeními proti nákaze covid-19.
Počet účastníků je omezen dle procent.
 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – pořad bohoslužeb SVATOPOSTNÍ DOBA
neděle                                      9.00 / 18.00
pondělí, středa a sobota      9.00
úterý, pátek                                         18.00
 
neděle 28. února 2021 – 2. neděle postní
–  kající litanie, svěcení popela a udělování svátostiny popelce
–  pořad bohoslužeb  –  bazilika Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 a 18.00
–  křížová cesta  –  17.30
 

čtvrtek 4. března –  svátek svatého Kazimíra

 

neděle 7. března 2021 – 3. neděle postní                          9.00 a 18.00
–  křížová cesta  –  17.30
Na tuto neděli je pozván Jan Fatka z karmelitánského řádu pro zpovědi.

Bazilika je pro soukromou modlitbu otevřena denně od 10.00 do 16.00 hodin.
 
Sledujte, prosíme, www.staraboleslav.com a FB PoutniMistoStaraBoleslav.

Bohoslužeb se můžete účastnit on-line prostřednictvím https://www.staraboleslav.com/online-prenosy/

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

 
Foto: Veronika Janečková
 

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA do léta 2021.

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.