Mše ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Vážení a milí farníci, přátelé Poutního místa Stará Boleslav,
přinášíme přehled bohoslužeb od neděle 18. října do neděle 25. října 2020 a související opatření

bazilika Nanebevzetí Panny Marie

neděle 18. října 2020 – 29. neděle v liturgickém mezidobí                        8.00 / 9.00 / 18.00

pořad bohoslužeb
– pondělí a středa a sobota          9.00
– úterý a pátek                              18.00
– neděle                                            8.00 / 9.00 / 18.00

pondělí  19. října –  památka svatých Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží a druhů,
                                   – památka svatého Pavla od Kříže, kněze
středa 21. října – památka blahoslaveného Karla Rakouského, císaře
čtvrtek 22. října  –  památka svatého Jana Pavla II., papeže
pátek 23. října –  památka svatého Jana Kapistránského, kněze
sobota 24. října –  památka svatého Antonína Marie Klareta, biskupa

 

neděle 25. října 2020  –  30. neděle v liturgickém mezidobí          8.00 / 9.00 / 18.00
                                                            

 OMEZENÍ BOHOSLUŽEB BĚHEM STAVU NOUZE od 14. října 2020

1) POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽBY SE OMEZUJE NA 6 ÚČASTNÍKŮ
2) VŠICHNI ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽBY MUSEJÍ MÍT NASAZENÉ ROUŠKY A BĚHEM MŠE SVATÉ SEDĚT
3) VELMI SE DOPORUČUJE PŘIJÍMAT SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ NA RUKU
4) PŘI BOHOSLUŽBÁCH SE NEZPÍVÁ     

 

Vechny mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie můžete sledovat on-line přes počítač i mobilní telefony na adrese www.staraboleslav.com/online-prenosy/, nebo přímo na YouTube kanálu https://youtu.be/tGupKC51VPU.
Přenos z baziliky probíhá 24 hodin, zvuk je k dispozici pouze během bohoslužby.

Bazilika je otevřena pro veřejnost a soukromou modlitbu denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00.

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA do léta 2021.

Zpovídání
Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.