Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb od neděle 21. listopadu do neděle 28. listopadu 2021

Bohoslužby probíhají v souladu s aktuálními opatřeními proti nákaze covid-19.
 

pořad bohoslužeb

bazilika Nanebevzetí Panny Marie           pondělí, středa, sobota  –  9.00

bazilika svatého Václava                               úterý, pátek  –  18.00
                           

                                                      

neděle 21. listopadu 2021 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
                                                                                                               9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
                                                                                                             18.00  bazilika svatého Václava

pondělí 22. listopadu – památka svaté Cecilie, panny a mučednice
úterý 23. listopadu – slavnost svatého Klementa I., papeže a mučedníka
středa 24. listopadu – památka svatého Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
čtvrtek 25. listopadu – památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

neděle 28. listopadu 2021 – první adventní neděle
Začíná nový církevní rok.
Žehnají se adventní věnce.
                                                                                                               9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie                                                                                                            18.00  bazilika svatého Václava

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je pro soukromou modlitbu otevřena denně od 10.00 do 17.00 hodin.

Do baziliky sv. Václava není volný přístup, vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav.

Kostel sv. Klimenta je z důvodu rekonstrukce uzavřen do konce roku 2022.

 

 

Sledujte, prosíme, náš web a FB PoutniMistoStaraBoleslav.

Bohoslužeb se můžete účastnit on-line.

 

Foto: Veronika Janečková

 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.