Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb od neděle 12. září do neděle 19. září 2021

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bohoslužby probíhají v souladu s aktuálními opatřeními proti nákaze covid-19.
 

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – pořad bohoslužeb 
neděle                                                                         9.00 / 18.00
pondělí, středa, čtvrtek, sobota                                           9.00
úterý, pátek                                                                           18.00

 

neděle  12. září – 25. neděle v liturgickém mezidobí                          9.00 a 18.00         

 

pondělí  13. září –  památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

úterý 14. září –  svátek Povýšení svatého Kříže

středa 15. září –  památka Panny Marie Bolestné

čtvrtek 16. září –  svátek svaté Ludmily, kněžny a mučednice

pátek 17. září  –  památka svatých Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků
                          –  památka svatého Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

 

neděle  19. září – 25. neděle v liturgickém mezidobí                          9.00 a 18.00   

                                    

 

 

Bazilika a ambity jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 17.00 hodin.

 

Sledujte, prosíme, náš web a FB PoutniMistoStaraBoleslav.

Bazilika sv. Václava a kostel sv. Klimenta

Areál baziliky sv. Václava a kostela sv. Klimenta je z důvodu rekonstrukce uzavřen a do kostelů není možný přístup.

Bazilika sv. Václava bude slavnostně otevřena v úterý 28. září 2021 a po tomto datu se v bazilice budou konat prohlídky.

Kostel sv. Klimenta prochází rekonstrukcí a bude uzavřen do konce roku 2022.

 

Foto: Veronika Janečková

 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.