Mše ve Staré Boleslavi

Vážení a milí přátelé,

přinášíme Vám přehled bohoslužeb v Poutním místě Stará Boleslav od neděle 16. června
do neděle 23. června 2024.
 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

😇 pořad bohoslužeb bazilika Nanebevzetí Panny Marie

        pondělí, středa, sobota         9.00

😇 pořad bohoslužeb bazilika sv. Václava
       úterý, pátek                           18.00

😇 neděle 16. června    11. neděle v liturgickém mezidobí
bazilika Nanebevzetí Panny Marie               9.00 mše svatá
bazilika svatého Václava 17.30 slavnostní nešpory
bazilika svatého Václava 18.00 mše svatá
Po večerní mši svaté společná modlitba kompletáře.

středa 19. června –památka svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
                               – památka svatého Romualda, opata

pátek 21. června – památka svatého Aloise Gonzagy, řeholníka

sobota 22. června – památka svatého Paulína Nolánského, biskupa
                                 – památka svatých Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků

 

😇 neděle 23. června    slavnost Narození svatého Jana Křtitele
bazilika Nanebevzetí Panny Marie               9.00 mše svatá
Tuto neděli se koná Svatopetrská sbírka na bohoslovce.
bazilika svatého Václava 17.30 slavnostní nešpory
bazilika svatého Václava 18.00 mše svatá
Po večerní mši svaté společná modlitba kompletáře.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je pro soukromou modlitbu otevřena denně od 10.00 do 17.00 hodin.

Do baziliky sv. Václava není volný přístup (vyjma bohoslužeb), vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav.

 

Provoz Poutního místa Stará Boleslav v sezoně od 1. května 2024 do 30. září 2024

 

 
 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.