Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb ve Staré Boleslavi
od neděle 31. července do neděle 7. srpna 2022

pořad bohoslužeb
bazilika Nenebevzetí Panny Marie                       pondělí, středa, sobota              9.00
                                                                                           pátek                                                18.00
bazilika sv. Václava                                                    úterý                                                18.00
 
 
neděle 31. července 2022 – 18. neděle v liturgickém mezidobí
pořad boslužeb                 – bazilika Nanebevzetí Panny Marie      9.00
                                                 – bazilika svatého Václava                      18.00

pondělí 1. srpna – památka svatého Alfonse Maria z Liguori, biskupa a učitele církve

úterý 2. srpna – památka svatého Eusebia z Vercelli, biskupa

                           –  památka svatého Petra Juliána Eymarda, kněze

čtvrtek 4. srpna – památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze

pátek 5. srpna – památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie

neděle 7. srpna 2022 – svátek Proměnění Páně
pořad boslužeb                 – bazilika Nanebevzetí Panny Marie      9.00
                                                 – bazilika svatého Václava                      18.00

Tuto neděli se koná sbírka do Fondu sv. Vojtěcha – mzdová podpora duchovních.

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a ambity jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 17.00 hodin.
 

Do baziliky sv. Václava není volný přístup (vyjma bohoslužeb, vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav.

Kostel sv. Klimenta je z důvodu rekonstrukce uzavřen do konce roku 2022.

Sledujte web Poutního místa Stará Boleslav

 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.