Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb ve Staré Boleslavi od neděle 26. listopadu 2023 do neděle 3. prosince 2023

 
Pořad bohoslužeb
bazilika Nanebevzetí Panny Marie            pondělí, středa, čtvrtek a sobota 9.00
 
bazilika svatého Václava                              úterý a pátek 18.00
 
😇 neděle 26. listopadu 2023 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 9.00
bazilika svatého Václava 18.00
 
čtvrtek 30. listopadu – svátek svatého Ondřeje, apoštola
 
pátek 1. prosince – památka svatého Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
 
😇 neděle 3. prosince 2023 – PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 9.00
bazilika svatého Václava 18.00
Žehnání adventních věnců.
Tuto neděli proběhne sbírka do fondu svatého Vojtěcha.
 
🎀 🕯 První adventní neděli říkáme železná. Letos připadá na 3. prosince. Letošní rok je výjimečný tím, že 4. adventní neděle vyjde přesně na Štědrý den.
 
🐫 🐂 Ve staroboleslavské bráně můžete v neděli 3. prosince 2023 zhlédnout výstavu betlémů, a to od 14.00 do 18.00 hodin. Těšíme se na Vás!
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a ambity jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 17.00 hodin.
 
Do baziliky sv. Václava není volný přístup (vyjma bohoslužeb), vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav. Provoz Poutního místa Stará Boleslav mimo sezonu https://www.staraboleslav.com/…/provoz-poutniho-mista…/
 
 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.