Mše ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Vážení farníci, přátelé poutního místa Stará Boleslav,

přinášíme přehled bohoslužeb v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
od neděle 28. června do neděle 28. července 2020.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

neděle 28. června 2020 – SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ      9.00 / 18.00

pořad bohoslužeb
 – pondělí a středa a sobota          9.00
– úterý a pátek                               18.00
– neděle                                             9.00 / 18.00

pátek – svátek svatého Tomáše, apoštola

sobota – svátek svatého Prokopa, opata

neděle 5. července 2020

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,  patronů Evropy, hlavních patronů Moravy          9.00 / 18.00

 

 

Všechny mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie můžete sledovat on-line přes počítač i mobilní telefony na adrese www.staraboleslav.com/online-prenosy/, nebo přímo na YouTube kanálu https://youtu.be/tGupKC51VPU.
Přenos z baziliky probíhá 24 hodin, zvuk je k dispozici pouze během bohoslužby.

Bazilika je otevřena pro veřejnost a soukromou modlitbu denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00.

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodi rekonstrukce UZAVŘENA do jara 2021.

Zpovídání
Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.