Mše ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Vážení a milí farníci, přátelé Poutního místa Stará Boleslav,
přinášíme přehled bohoslužeb od neděle 2. srpna do neděle 9. srpna 2020.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

neděle 2. srpna 2020 – svátek Proměnění Páně     9.00 / 18.00

pořad bohoslužeb
 – pondělí a středa a sobota          9.00
– úterý a pátek                               18.00
– neděle                                             9.00 / 18.00

úterý  4. srpna –  památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze

středa 5. srpna  –  památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie

pátek 7. srpna  – památka svatého Sixta II., papeže a druhů, mučedníků
                            –  památka svatého Kajetána, kněze

sobota 8. srpna –  památka svatého Dominika, kněze

neděle 9. srpna 2020 – poutní slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE    9.00 / 18.00
malá mariánská pouť  –  celebrant J. M. Jan Kotas, rektor Arcibiskupského kněžského semináře Praha  

 

Všechny mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie můžete sledovat on-line přes počítač i mobilní telefony na adrese www.staraboleslav.com/online-prenosy/, nebo přímo na YouTube kanálu https://youtu.be/tGupKC51VPU.
Přenos z baziliky probíhá 24 hodin, zvuk je k dispozici pouze během bohoslužby.

Bazilika je otevřena pro veřejnost a soukromou modlitbu denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00.

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA do jara 2021.

Zpovídání
Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.