Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb ve Staré Boleslavi
od neděle 28. května 2023 do neděle 4. června 2023

Pořad bohoslužeb
bazilika Nanebevzetí Panny Marie                                         
pondělí, čtvrtek, sobota                         9.00
úterý, středa, pátek                                18.00
 
 
neděle 28. května         slavnost Seslání Ducha svatého
9.00 mše svatá bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Ranní mše se můžete účastnit on-line
18.00 mše svatá bazilika svatého Václava
 
Liturgické mezidobí
 
májové pobožnosti  –  bazilika Nanebevzetí Panny Marie            úterý   18.00 

 

středa 31. května 2023      bazilika Nanebevzetí Panny Marie      18.00
mše svatá za zdar synody
celebruje Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský

 

pondělí 29. května –  památka Panny Marie, Matky církve

úterý 30. května  –  památka svaté Zdislavy

středa 31. května –svátek Navštívení Panny Marie

čtvrtek 1. června – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

pátek 2. června     – památka svatých Marcellina a Petra, mučedníků

Noc kostelů od 18.00 do 24.00

sobota 3. června  ˜– památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků

 
neděle 4. června         slavnost Nejsvětější trojice
9.00 mše svatá bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Ranní mše se můžete účastnit on-line
18.00 mše svatá bazilika svatého Václava
 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a ambity jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 17.00 hodin.

Do baziliky sv. Václava není volný přístup (vyjma bohoslužeb), vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav.

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.