Stará Boleslav

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

neděle: 9.00 a 18.00
pondělí, středa, sobota: 9.00
úterý, pátek: 18.00

Po každé mši svaté je v bazilice Panny Marie požehnání Palladiem země české a jeho uctívání.

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodi rekonstrukce uzavřena do jara 2021.

 

Zpovídání
Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.