Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb ve Staré Boleslavi
od neděle 25. září do neděle 2. října 2022

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

 
neděle 25. září 2022 – 26. neděle v liturgickém mezidobí
– bazilika Nanebevzetí Panny Marie     9.00
– bazilika svatého Václava                       18.00
Tuto neděli se koná sbírka na církevní školství.
 
pondělí 26. září          mše svatá v 18.00 v bazilice svatého Václava
slavnost svatých Kosmy a Damiána, mučedníků a patronů naší Kapituly
 
úterý 27. září          
18.50 příjezd relikvie sv. Václava před baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Relikvie – lebka knížete svatého Václava – je přivážena se všemi poctami, které náležejí hlavě státu, v doprovodu Hradní stráže.
19.00 modlitba za národ, Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Uslyšíme koncert v podání souboru Musica Florea v čele s dirigentem Markem Štrynclem.
22.00 světelný průvod s relikvií do baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi
 
 
středa 28. září    svátek svatého knížete Václava, českého patrona

7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
hlavní celebrant: J. Em. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
(mši přenáší v přímém přenosu Česká televize)

 
 
čtvrtek 29. září               mše svatá v 9.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 
 
neděle 2. října 2022 – 27. neděle v liturgickém mezidobí
– bazilika Nanebevzetí Panny Marie     9.00
– bazilika svatého Václava                       18.00
 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a ambity jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 17.00 hodin.
 

Do baziliky sv. Václava není volný přístup (vyjma bohoslužeb, vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav.

Kostel sv. Klimenta prochází rekonstrukcí a bude uzavřen do jara 2023. Předpokládaný termín otevření je duben 2023.

 

Sledujte web Poutního místa Stará Boleslav

 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.