Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb ve Staré Boleslavi od neděle 23. ledna 2022 do neděle 30. ledna 2022

Bohoslužby probíhají v souladu s aktuálními opatřeními proti nákaze covid-19.

pořad bohoslužeb
bazilika Nanebevzetí Panny Marie  pondělí, středa, sobota         9.00
bazilika svatého Václava                      úterý, pátek                             18.00

 

neděle 23. ledna 2022 – třetí neděle v liturgickém mezidobí
bazilika Nanebevzetí Panny Marie                                 9.00   mše svatá
bazilika svatého Václava                                                18.00   mše svatá

Tuto neděli se koná celonárodní sbírka na biblický apoštolát.

pondělí 24. ledna – památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve
úterý 25. ledna – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
středa 26. ledna – památka svatých Timoteje a Tita, biskupů
čtvrtek 27. ledna – památka svaté Anděly Mericiové, panny   
pátek 28. ledna – památka Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

neděle 30. ledna 2022 – čtvrtá neděle v liturgickém mezidobí

bazilika Nanebevzetí Panny Marie                                 9.00   mše svatá
Mši celebruje Jan Fatka, karmelitán.

bazilika svatého Václava                                                18.00   mše svatá

 

 

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a ambity s betlémem jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 17.00 hodin.

 

Do baziliky sv. Václava není volný přístup, vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav.

 

Kostel sv. Klimenta je z důvodu rekonstrukce uzavřen do konce roku 2022.

 

Sledujte, prosíme, náš web a FB PoutniMistoStaraBoleslav.

Bohoslužeb se můžete účastnit on-line.

Pandemický zákon a mimořádná opatření – co aktuálně platí

 

 

 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.