Mše ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Aktuální přehled bohoslužeb ke dni 22. listopadu 2020

 

OMEZENÍ BOHOSLUŽEB BĚHEM STAVU NOUZE
STAV KE DNI 22. LISTOPADU 2020

 

POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽBY JE OMEZEN NA 15 OSOB
pondělí – sobota: pořad bohoslužeb – bazilika Nanebevzetí Panny Marie – 9.00
neděle: pořad bohoslužeb – bazilika Nanebevzetí Panny Marie – 9.00 a 18.00

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je pro soukromou modlitbu otevřena denně od 10.00 do 17.00.

 

Konkrétní týden od neděle 15. listopadu do neděle 22. listopadu 2020
neděle 22. listopadu 2020 – slavnost Ježíše Krista krále
pořad bohoslužeb – bazilika Nanebevzetí Panny Marie – 9.00 a 18.00
Tuto neděli se koná odložená sbírka na misijní činnost církve.

 

pondělí  –  slavnost SVATÉHO KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
–  pořad bohoslužeb  –  filiální kostel svatého Klementa  –  9.00
–  památka svatého Kolumbána, opata
úterý  –  památka svatého Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
středa  –  památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

neděle 29. listopadu 2020  –  1. NEDĚLE ADVENTNÍ
–  pořad bohoslužeb  –  bazilika Nanebevzetí Panny Marie  –  8.00, 9.00 a 18.00

Tuto neděli se koná odložená sbírka na misijní činnost církve.
Žehnání adventního věnce
                              

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je pro soukromou modlitbu otevřena denně od 10.00 do 17.00.

 

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA do léta 2021.

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.