Mše ve Staré Boleslavi

Přehled bohoslužeb od neděle 24. října do neděle 31. října 2021

Bohoslužby probíhají v souladu s aktuálními opatřeními proti nákaze covid-19.
 

pořad bohoslužeb

bazilika Nanebevzetí Panny Marie           pondělí, středa a sobota  –  9.00

bazilika svatého Václava                              úterý a pátek  –  18.00
                                                                                   čtvrtek – 9.00

 

neděle 24. října 2021 – 30. neděle v liturgickém mezidobí    9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
                                                                                                                    18.00  bazilika svatého Václava

Tuto neděli se koná sbírka na misijní činnost církve.

čtvrtek 28. října –  svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů

neděle 31. října 2021 – Slavnost Všech svatých                         9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
                                                                                                                    18.00  bazilika svatého Václava

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a ambity jsou pro soukromou modlitbu otevřeny denně od 10.00 do 17.00 hodin.

Do baziliky sv. Václava není volný přístup, vstup je pouze s průvodcem po zakoupení vstupenky v Informačním a kulturním centru Stará Boleslav.

Kostel sv. Klimenta je z důvodu rekonstrukce uzavřen do konce roku 2022.

 

Sledujte, prosíme, náš web a FB PoutniMistoStaraBoleslav.

Bohoslužeb se můžete účastnit on-line.

 

Foto: Veronika Janečková

 

 

Zpovídání

Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.