Mše ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Vážení a milí farníci, přátelé Poutního místa Stará Boleslav,
přinášíme přehled bohoslužeb od neděle 6. září do neděle 13. září 2020

bazilika Nanebevzetí Panny Marie

neděle 6. září 2020 – 23. neděle v liturgickém mezidobí           9.00 / 18.00

pořad bohoslužeb
– pondělí a středa a sobota          9.00
– úterý a pátek                              18.00
– neděle                                            9.00 / 18.00

pondělí – památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
úterý – svátek Narození Panny Marie
středa – památka svatého Petra Klavera, kněze
čtvrtek – památka blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka
sobota – památka Jména Panny Marie

neděle 13. září 2020 – slavnost Povýšení svatého Kříže             9.00 / 18.00

 

Všechny mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie můžete sledovat on-line přes počítač i mobilní telefony na adrese www.staraboleslav.com/online-prenosy/, nebo přímo na YouTube kanálu https://youtu.be/tGupKC51VPU.
Přenos z baziliky probíhá 24 hodin, zvuk je k dispozici pouze během bohoslužby.

Bazilika je otevřena pro veřejnost a soukromou modlitbu denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00.

 

Bazilika sv. Václava


Bazilika sv. Václava je z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA do jara 2021.

Zpovídání
Během týdne půl hodiny před mší svatou.
V neděli půl hodiny před mší svatou.
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.