Doprava

Zájezdové autobusy farností budou přijíždět po stejné trase – mladoboleslavská rychlostní komunikace R 10, EXIT 14 do Staré Boleslavi a při dopravní uzávěře na křižovatce ulic Boleslavská – Okružní budou odkloněny doprava a vzápětí do leva na ulici J. Truhláře, kudy přijedou k výstupní ploše nedaleko centra. Po vyložení poutníků se vrátí na ulici Boleslavskou a vyjedou za dopravní uzávěru k zaparkování v ulicích města. Po ukončení pouti se pro své poutníky vrátí stejnou trasou k téže nástupní ploše a silnicí č. 610 vyjedou z města k dálnici

Řidiči osobních vozidel by pro příjezd do Staré Boleslavi měli využít rychlostní komunikaci R10, EXIT 14, nebo silnici II/331 od Mělníka. V případě příjezdu do Brandnýsa nad Labem je nutné dojít od zámku Brandýs nad Labem přes mosty pěšky. Mosty budou pro vjezd a průjezd uzavřeny.

  • Dne 28. září dojde k úplné uzavírce Mariánského náměstí ve Staré Boleslavi. Současně probíhá také rekonstrukce Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem. Z tohoto důvodu dojde ke změnám v linkovém vedení na území Brandýsa nad Labem i Staré Boleslavi.
  • Dojde k mimořádnému posílení autobusové dopravy. Přehled linek a jejich trasy 28. září jsou znázorněny v mapce.
  • Mimořádně bude v provozu tento den také linka PID 379, která zajistí rychlé spojení mezi Prahou a Starou Boleslaví

https://cz.staraboleslav.com/dokumenty/nsp2013_pid.jpg