Pouť Nanebevzetí Panny Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po staletí přicházejí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie poutníci do Staré Boleslavi.
Samotná slavnost podle liturgického kalendáře připadá na 15. srpna.

Pokud toto datum nepřipadne na neděli, slavíme ve Staré Boleslavi tuto slavnost dvakrát. Jednou 15. srpna a podruhé v neděli, která je 15. srpnu nejblíže.

Přesné datum a čas je vždy uveden v Aktualitách. Oslavy se konají vždy v kostele zasvěcenému Nanebevzetí Panny Marie.

 

 

 

 

Dogma o nanebevzetí Panny Marie

Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že: „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“ Toto dogma nic neříká o tom, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě však její přítomnost v nebi s tělem i duší je v křesťanské víře předobrazem a zárukou přítomnosti církve ve společenství Nejsvětější Trojice a našeho pozemského putování.

(Převzato z www.wikipedia.org)