Výuka náboženství

Děti, přirozeně zvídavé, často napadají velmi hluboké otázky, které se dotýkají smyslu života. V mladším školním věku mají ve Vás děti vše: maminčina náruč je vždy jistým útočištěm a tatínkova síla a dovednost zdolá každý problém.
Jak ale dítě vyrůstá, poznává stále víc, že jistota a bezpečí nejsou absolutní ani v blízkosti těch, kteří je mají nejraději. Možná také objeví, že mnoho věcí, které vzbuzovaly touhu a naději na opravdové štěstí, zklamalo. Postupně také poznává, že svět není jen pohádkově krásný, že ne každý příběh má dobrý konec, že vedle dobra existuje také zlo.
Kam se pak mladý člověk obrátí? K hledání únikových cest pomocí drog a jiných prchavých a povrchních požitků, nebo k hledání cest ke štěstí pomocí astrologie, léčitelství , meditací či rozmanitých filozofických směrů. I na těchto cestách, začatých s nejlepšími úmysly, se může zabloudit. 

Nabídka k docházce na nepovinný předmět křesťanská výchova je šance na setkání s Bohem, který sám přichází vstříc lidskému srdci s jeho potřebami a touhami
Bude záležet na Vás, zda v tomto setkání chcete svému dítěti pomáhat, zda mu ponecháte volný průběh nebo zda se mu budete snažit chtít zabránit. 
Křesťanská výchova je otevřena všem dětem, které mají zájem, i nepokřtěným, a z účasti na ní nevyplývá automaticky, že se dítě stane křesťanem, protože víra je dar a k setkání s Bohem může dojít jen svobodně.

Bližší informace o právě probíhající výuce se dozvíte ve farním zpravodaji.