Kalendář akcí na léto 2024 v Poutním místě Stará Boleslav

Kalendář akcí na léto 2024 v Poutním místě Stará Boleslav

 

ÚNIKOVÁ HRA TAJEMSTVÍ SAKRISTIE v bazilice sv. Václava
soboty 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8.
vždy v 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00
nutná rezervace na tel. 312 313 312
 

PÁTEK 5. 7.
Prohlídka baziliky sv. Václava včetně běžně nepřístupných prostor
15.00 | bazilika sv. Václava | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti)

 
PÁTEK 26. 7.
Noční prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie včetně běžně nepřístupných prostor
22.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti) | přístupné od 12 let

 

NEDĚLE 28. 7.
Čtení v ambitech | ve spolupráci s Knihovnou Eduarda Petišky
Čteme z díla Eduarda Petišky | čtou Stanislav Předota a Jan Burda | hudební doprovod zajištěn
18.00 | ambity baziliky Nanebevzetí Panny Marie | po skončení prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie pro účastníky akce | vstup volný

 
NEDĚLE 11. 8.                  
Varhanní koncert k svátku Nanebevzetí Panny Marie
Mladí varhaníci z Pražské konzervatoře
16.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | vstup volný

 
PÁTEK 23. 8.
Noční prohlídka baziliky sv. Václava včetně běžně nepřístupných prostor
22.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie | nutná rezervace | vstupné plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti) | přístupné od 12 let

 
NEDĚLE 25. 8.                 
Podvečerní koncert v bazilice sv. Václava
Eva Prchalová – flétna | Šárka Petříková – housle | Štěpán Jinek – fagot | Veronika Kaiserová
– soprán | Ondřej Valenta – varhany
17.00 | bazilika sv. Václava | vstupné 200 Kč plné | 150 Kč snížené | děti do 15 let zdarma
 

PÁTEK 13. 9.
Prohlídka baziliky sv. Václava včetně běžně nepřístupných prostor
19.00 | bazilika sv. Václava| nutná rezervace
 

NEDĚLE 15. 9.                 
Koncert k poctě kněžny svaté Ludmily
Michal Novenko – varhany | Barbora de Nunes Cambraia – mezzosoprán
16.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie| vstupné 200 Kč plné | 150 Kč snížené | děti do
15 let zdarma

 
SOBOTA 21. 9.                 
Prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie včetně běžně nepřístupných prostor
15.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie| nutná rezervace
 

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
středa 27. září – čtvrtek 28. září

 
NEDĚLE 29. 9.                 
Koncert k poctě knížete svatého Václava
Ludmila Juránková – varhany | Pavel Škvrna – saxofon
16.00 | bazilika sv. Václava | vstup volný

 

Vstupné prohlídky nepřístupných prostor: plné 200 Kč | snížené 150 Kč (senioři, studenti) | přístupné od 12 let

Informace a předprodej vstupenek:

Informační a kulturní centrum Stará Boleslav, Jugmannova 468/4

V případě poznámky „nutná rezervace“ volejte  312 313 312 pište: infocentrum@staraboleslav.com

Změna programu vyhrazena. www.staraboleslav.com | FB: @PoutniMistoStaraBoleslav

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *