Co se děje okolo zvonkohry

Vážení a milí přátelé,

pokud jste na Popeleční středu 14. února 2024 kolem 11. hodiny dopolední slyšeli staroboleslavskou zvonkohru, pak Vás nešálil sluch.

Proběhla prohlídka zvonkohry s její zkouškou, aby pan Jan Bondra mohl začít s její opravou. Samotný mechanismus je funkční. Zjistili jsme na místě, že je potřeba v bubnu zvonkohry zrevidovat a doplnit tzv. palce, tedy kolíčky, které spouštějí táhýlka ke kladívkům u zvonů, aby zazněla melodie. Rovněž musejí být vyměněna všechna táhýlka a kladívka u jednotlivých zvonů. Pana Bondru čeká spousta práce…

Pevně věříme, že nejpozději v roce 2025, tedy ke stému výročí, kdy byla zvonkohra poprvé spuštěna, se dočkáme krásného zvuku jejích zvonečků v písních Tisíckrát pozdravujeme Tebe a Svatý Václave.

 

Na opravu poškozené zvonkohry je určena sbírka

TRANSPARENTNÍ ÚČET NA OPRAVU ZVONKOHRY          667 218 7389/0800

stav účtu ke dni 14. února 2024: 143 373,07 Kč

Potvrzení o daru na vyžádání – infocentrum@staraboleslav.com

Bližší informace na telefonu 602 214 216.

Děkujeme z celého srdce za všechny Vaše příspěvky.

 

Informace o zvonkohře
Zvonkohra ve věži kostela byla zhotovena v roce 1925. Hrála písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ a „Svatý Václave“, které vybral vyšehradský kanovník Msgr. Václav Müller. Zvonkohra je poháněna hodinovým strojem od firmy Hainz z Prahy.
Původní zvony zhotovila zvonařská firma Winter z Broumova. Zvony však neladily, a tak byly na popud preláta Jana Křtitele Paulyho v roce 1926 sejmuty. Nové zvony odlila v roce 1931 zvonařské firma R. Herolda z Chomutova.
Za 2. světové války byly zvony z kostela rekvírovány a byly odvezeny na shromaždiště na Maniny. Všechny se do kostela po skončení války vrátily. V současnosti je zvonkohra nefunkční, kvůli chybějícím částem a poškozením. Společně se snažíme o to, aby hlas zvonkohry opět zněl Starou Boleslaví.

 

 

Článek publikovaný v Městských listech v lednu 2024:
Stávají se zvláštní věci
Občas se stávají zvláštní věci asi každému z nás. Já jsem nedávno navštívila baziliku Nanebevzetí Panny Marie, pro ty z vás, kteří tam nechodí, je to ta velká červená, kousek od Mariánského náměstí. A najednou mě s velkou silou zasáhla zvláštní vzpomínka. Vzpomněla jsem si na dobu, kdy bazilika hrála a hrála krásně.
Zvonkohra hrávala dvě známé melodie, které mají vztah k naší historii. „Tisíckráte pozdravujeme Tebe“ a „Svatý Václave“ jsou oslavné písně pro Pannu Marii a knížete svatého Václava, které zvláště tady ve Staré Boleslavi, duchovním středu Čech, zněly jako modlitba a přímluva k oběma za nás za všechny. A právě v tomhle okamžiku mi obě melodie začaly v bazilice strašně chybět.
Vyšla jsem ven s tou utkvělou představou a zašla do blízkého obchodu si něco koupit. Milá prodavačka vyslechla moji objednávku a najednou z ničeho nic řekla bez zjevné souvislosti: „Nevíte, proč tady už nehraje ta zvonkohra na kostele? To byly tak hezké melodie…“ Zmateně jsem něco odpověděla, zaplatila a odešla.
V té chvíli jsem cítila silné oslovení a rozhodla se, že v dnešní těžké době je třeba, abychom starou tradici obnovili. V tom okamžiku se také zrodila myšlenka na sbírku prostředků, abychom mohli tuto tradici poutního místa obnovit. Mělo by nám jít všem, starousedlíkům, farníkům, nově přistěhovaným lidem, prostě všem, co mají rádi tradice, obnovit to, co patří k nejvýznamnějším poutním místům v Čechách. Vždyť často obdivujeme v cizině to, co si nejsme schopni vlastním přičiněním obnovit.
Pojďme se v dnešní složité době sjednotit a shromážděme prostředky na obnovu zvonkohry. Vždyť pokaždé, když uslyšíme hrát „Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás…“, budeme vědět, že ta melodie se nese Starou Boleslaví i díky našim příspěvkům. Děkujeme v této souvislosti za dlouhodobou spolupráci a podporu naší činnosti Ing. Zdeňku Laštůvkovi.
Zvonkohra ve věži kostela byla zhotovena v roce 1925. Hrála písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ a „Svatý Václave“, které vybral vyšehradský kanovník Msgr. Václav Müller. Zvonkohra je poháněna hodinovým strojem od firmy Hainz z Prahy. Původní zvony zhotovila zvonařská firma Winter z Broumova. Zvony však neladily, a tak byly na popud preláta Jana Křtitele Paulyho v roce 1926 sejmuty. Nové zvony odlila v roce 1932 zvonařské firma R. Herolda z Chomutova. Za 2. světové války byly zvony z kostela rekvírovány a byly odvezeny na shromaždiště na Maniny. Všechny se do kostela po skončení války vrátily.
V současnosti je zvonkohra nefunkční, kvůli chybějícím částem a poškozením. Cena opravy je odhadnuta na 250 tis. Kč. Společně se snažíme o to, aby hlas zvonkohry opět zněl Starou Boleslaví. Sbírka je určena na opravu poškozené zvonkohry. Transparentní účet na opravu zvonkohry, kam můžete zaslat svůj příspěvek: 6672187389/0800.
Potvrzení o daru na vyžádání – infocentrum@staraboleslav.com. Bližší informace na telefonu 602 214 216. Děkujeme z celého srdce za všechny Vaše příspěvky.

Irena Holšan Černá, Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *