VRAŤME ZVONŮM JEJICH HLAS – sbírka na opravu zvonkohry

ZVONKOHRA V BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE STARÉ BOLESLAVI

Sbírka je určena na opravu poškozené zvonkohry.

TRANSPARENTNÍ ÚČET NA OPRAVU ZVONKOHRY          667 218 7389/0800

stav účtu ke dni 4. února 2024: 136 773,07 Kč

Potvrzení o daru na vyžádání – infocentrum@staraboleslav.com

Bližší informace na telefonu 602 214 216.

Děkujeme z celého srdce za všechny Vaše příspěvky.

Zvonkohra ve věži kostela byla zhotovena v roce 1925. Hrála písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ a „Svatý Václave“, které vybral vyšehradský kanovník Msgr. Václav Müller. Zvonkohra je poháněna hodinovým strojem od firmy Hainz z Prahy. Původní zvony zhotovila zvonařská firma Winter z Broumova. Zvony však neladily, a tak byly na popud preláta Jana Křtitele Paulyho v roce 1926 sejmuty. Nové zvony odlila v roce 1932 zvonařské firma R. Herolda z Chomutova. Za 2. světové války byly zvony z kostela rekvírovány a byly odvezeny na shromaždiště na Maniny. Všechny se do kostela po skončení války vrátily. V současnosti je zvonkohra nefunkční, kvůli chybějícím částem a poškozením. Společně se snažíme o to, aby hlas zvonkohry opět zněl Starou Boleslaví.

 

Článek publikovaný v Městských listech v lednu 2024:

Stávají se zvláštní věci

Občas se stávají zvláštní věci asi každému z nás. Já jsem nedávno navštívila baziliku Nanebevzetí Panny Marie, pro ty z vás, kteří tam nechodí, je to ta velká červená, kousek od Mariánského náměstí. A najednou mě s velkou silou zasáhla zvláštní vzpomínka. Vzpomněla jsem si na dobu, kdy bazilika hrála a hrála krásně.

Zvonkohra hrávala dvě známé melodie, které mají vztah k naší historii. „Tisíckráte pozdravujeme Tebe“ a „Svatý Václave“ jsou oslavné písně pro Pannu Marii a knížete svatého Václava, které zvláště tady ve Staré Boleslavi, duchovním středu Čech, zněly jako modlitba a přímluva k oběma za nás za všechny. A právě v tomhle okamžiku mi obě melodie začaly v bazilice strašně chybět.

Vyšla jsem ven s tou utkvělou představou a zašla do blízkého obchodu si něco koupit. Milá prodavačka vyslechla moji objednávku a najednou z ničeho nic řekla bez zjevné souvislosti: „Nevíte, proč tady už nehraje ta zvonkohra na kostele? To byly tak hezké melodie…“ Zmateně jsem něco odpověděla, zaplatila a odešla.

V té chvíli jsem cítila silné oslovení a rozhodla se, že v dnešní těžké době je třeba, abychom starou tradici obnovili. V tom okamžiku se také zrodila myšlenka na sbírku prostředků, abychom mohli tuto tradici poutního místa obnovit. Mělo by nám jít všem, starousedlíkům, farníkům, nově přistěhovaným lidem, prostě všem, co mají rádi tradice, obnovit to, co patří k nejvýznamnějším poutním místům v Čechách. Vždyť často obdivujeme v cizině to, co si nejsme schopni vlastním přičiněním obnovit.

Pojďme se v dnešní složité době sjednotit a shromážděme prostředky na obnovu zvonkohry. Vždyť pokaždé, když uslyšíme hrát „Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás…“, budeme vědět, že ta melodie se nese Starou Boleslaví i díky našim příspěvkům. Děkujeme v této souvislosti za dlouhodobou spolupráci a podporu naší činnosti Ing. Zdeňku Laštůvkovi.

Zvonkohra ve věži kostela byla zhotovena v roce 1925. Hrála písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ a „Svatý Václave“, které vybral vyšehradský kanovník Msgr. Václav Müller. Zvonkohra je poháněna hodinovým strojem od firmy Hainz z Prahy. Původní zvony zhotovila zvonařská firma Winter z Broumova. Zvony však neladily, a tak byly na popud preláta Jana Křtitele Paulyho v roce 1926 sejmuty. Nové zvony odlila v roce 1932 zvonařské firma R. Herolda z Chomutova. Za 2. světové války byly zvony z kostela rekvírovány a byly odvezeny na shromaždiště na Maniny. Všechny se do kostela po skončení války vrátily.

V současnosti je zvonkohra nefunkční, kvůli chybějícím částem a poškozením. Cena opravy je odhadnuta na 250 tis. Kč. Společně se snažíme o to, aby hlas zvonkohry opět zněl Starou Boleslaví. Sbírka je určena na opravu poškozené zvonkohry. Transparentní účet na opravu zvonkohry, kam můžete zaslat svůj příspěvek: 6672187389/0800.

Potvrzení o daru na vyžádání – infocentrum@staraboleslav.com. Bližší informace na telefonu 602 214 216. Děkujeme z celého srdce za všechny Vaše příspěvky.

Irena Holšan Černá, Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

Foto: Petr Vácha

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *