Svatováclavské babí léto – podzimní cyklus varhanních koncertů

Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi – Informační a kulturní centrum
a Pražská konzervatoř Vás srdečně zvou na

Svatováclavské babí léto
podzimní cyklus varhanních koncertů

Koncert pro Ludmilu
Koncert k poctě kněžny svaté Ludmily
sobota 16. září 2023 | 18.00 | bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Alina Říhová – cembalo a varhanní pozitiv | Adéla Pražská – zobcová flétna | Ondřej Valenta –
varhany
Vstupné: plné 150 Kč | snížené 100 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

Koncert pro Václava
Koncert k poctě knížete svatého Václava
neděle 1. října 2023 | 18.00 | bazilika sv. Václava
Marie Pochopová – varhany | Karolíma Krejčí – soprán
Vstupné: plné 150 Kč | snížené 100 Kč (senioři, studenti) | děti do 15 let zdarma

Vstupenky na oba koncerty budou v prodeji od úterý 5. září 2023
v Informačním a kulturním centru a vždy hodinu před koncertem v místě konání.
Informační a kulturní centrum Stará Boleslav
tel.: 312 313 312 | e-mail: infocentrum@staraboleslav.com
www.staraboleslav.com • FB: PoutniMistoStaraBoleslav

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *