Bazilika sv. Václava nominována na Stavbu roku! Hlasujte pro Cenu veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje

Milí přátelé,

na webu soutěže Stavba roku bylo  spuštěno hlasování veřejnosti letošního ročníku.

Hlasování veřejnosti bude otevřené do 28.září 2022 do 24:00.

Hlasujte pro naši baziliku sv. Václava v rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022 na

Stavba roku Středočeského kraje 2022

 

Výsledky budou oznámeny a Cena veřejnosti bude předána následně na slavnostním galavečeru Stavby roku Středočeského kraje 2022 dne 29. září 2022 od 19:00 v GASKu v Kutné Hoře.

 

Popis objektu

Rehabilitace původně románské baziliky svatého Václava navázala na projekt obnovy Mariánského komplexu a stala se další etapou širšího konceptu, která si klade za cíl vyzdvižení Staré Boleslavi jako kolébky české státnosti a jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách. Hlavním cílem byla obnova a oživení kostela svatého Václava, včetně jeho mobiliáře a zdůraznění Staré Boleslavi jako místa, kde se rodila česká státnost a křesťanství, které po staletí ovlivňovalo české i moravské země.

Kostel sv. Václava s areálem se v době zahájení obnovy nacházel v neutěšeném stavu. Iniciátorem jeho dlouho připravované celkové obnovy, stejně jako tvůrcem koncepce, investorem a příjemcem dotace z IROP, byla Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.

Všechny vnější zásahy, tedy obnova omítaných fasád, oprava kamenných prvků a restaurování soch na věži a figurálních reliéfů na opěrácích, respektovaly poslední historickou úpravu. Ohradní zeď s restaurovanými renesančními portály se sochami sv. Václava, byla opravena a částečně přezděna. Zcela zásadní význam má však obnova interiéru kostela.

Podobu trojlodí a presbytáře s kaplemi sjednotila monochromní úprava povrchu, z něhož jemně vystupuje polychromie svorníků síťových renesančních kleneb bočních lodí. Tento zásah dobře souzní s bohatým, vesměs barokním mobiliářem, který byl v celém rozsahu oživen náročným restaurováním. Obnova dala vyniknout sochám českých patronů, stojícím na konzolách v hlavní lodi, hlavnímu oltáři, bočním oltářům, stallám, nebo zdobenému mřížovému zábradlí i varhanám se sochařskou výzdobou.

Stavba roku

 

Foto: Veronika Janečková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *