Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Zemřel P. Stanislav Fišer

 

S vírou ve vzkříšení a v život ve společenství s Bohem,který je Pánem nad životem a smrtí, oznamujeme všem spolubratřím, přátelům a známým, 

že se dne  14. února 2013  vrátil do nebeského domova

P. Stanislav   F I Š E R

 emeritní děkan Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

 

Zemřel ve věku 89 roků po krátké nemoci v Nemocnici Na Bulovce v Praze. 

 

Fotogalerie Josefa Vydry z pohřbu P. Fišera

parte ke stažení ve formátu .PDF

TS ČBK www.apha.cz 

video vzpomínka, kázání P. Fišera 8.4.2006

 

PK