Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

ROK VÍRY

Papež Benedikt XVI. vyhlásil od 11. října 2012 Rok víry. Právě před padesáti lety byl zahájen Druhý vatikánský koncil, který změnil tvář církve!

V našem prostředí je rok 2013 spojen také s významným jubileem 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, s jejich hlásáním evangelia a velkolepým projektem překladu Písma a liturgie do Slovanům srozumitelného jazyka. Proto se v naší zemi tato dvě velká výročí spojují v jeden velkolepý proud událostí.

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na toto výročí přípravu, která byla věnována jednotlivým iniciačním svátostem (2011 – křest, 2012 – biřmování, 2013 eucharistie).

Vysvětlení loga k Roku víry: skládá se ze čtvercového ohraničeného pole, na kterém je loď, symbolizující církev, pojatá jako plachetnice ve vlnách. Hlavní stožár lodi je kříž, na němž jsou plachty zobrazeny v podobě trigramu Krista (IHS – Iesus hominus Salvator). V pozadí plachet, je slunce, které – spojené s trigram – symbolizuje  Eucharistii.

V naší zemi vyvrcholí oslavy především při pouti na Velehrad 5. července 2013.  V pražské arcidiecézi bude vyhlášen poutním kostelem chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, kde také bude v adventní době vztyčena poutní svíce, požehnaná kardinálem Dominikem Dukou. Každá farnost si zde bude moci zapálit své „světlo víry“, jak tuto aktivitu předložil právě před 50 lety papež Jan XXIII.