Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Program Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 2012

 

Neděle 12. srpna

9:00 Modlitba růžence s meditacemi

10:00 Hlavní poutní mše svatá celebrovaná J.Ex. Mons. Karlem Herbstem SDB, pomocným biskupem pražským. Hudbou doprovází staroboleslavský chrámový sbor Václav: Franz Schubert - Messe in G

12:00 Modlitba Anděl Páně

12:15 Komentovaná prohlídka poutního chrámu

13:30 Pobožnost u Palladia země české

14:30 „Koncert z Ambitů“ – chrámový sbor Václav

18:00 Poutní mše svatá

 

Středa 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

9:00 Poutní mše svatá

18:00 Poutní mše svatá celebrovaná Mons. doc. Ing. Alešem Opatrným Th.D.

 

Neděle 19. srpna

9:00 Modlitba růžence s meditacemi

10:00 Poutní mše svatá celebrovaná P. Mgr. Janem Fatkou O.Carm.

 

 

PK