Národní svatováclavská pouť
Slavnosti Palladia

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Návštěva papeže v České republice
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Změny ve farnosti od 1.7.2016

Od 1.7.2016 dochází ve farnosti Stará Boleslav ke změně faráře. Novým farářem je P. Libor Bulín, probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Více informací naleznete ve farním zpravodaji.

 

RP

Velikonoční bohoslužby

Rozpis Velikonočních bohoslužeb naleznete v aktuálním čísla zpravodaje farnosti.

 

Mše sv. za národ

 

31.10.2015 Mše za národ, kázání jáhna Jiřího Berana

 

PK

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2015 záznam kázání

15-16.8.2015 Slavost Nanebevzetí Panny Marie 2015


kázání mons. Aleše Opatrného 
kázání P. Jana Houkala 
kázání P. Michala Procházky 
kázání P. Ludvíka Pfeifra 
přednáška P. Josefa Hurta 

 

PK

Slavnosti Palladia 15.-.16.8.

Ve dnech 15. - 16. 8. Vás zveme na slavnosti Palladia. Bližší informace v programu pouti.

 

RP

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zádušní mše svatá za oběti I. světové války u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie sobota 26.07. 2014 v 18:00 hod.

více >>

Nešpory Dominik kardinál Duka 18.5.2014

více >>

Svátost Biřmování 7.6.2014

více >>

Neděle 18. května 2014 v 18:00 hod.- basilika sv. Václava - Slavnostní nešpory s uložením ostatků sv. Václava za účasti J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského. Srdečně zve Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tuto neděli není večerní mše sv. s Májovou pobožností.

více >>

8. května 2014 - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - mše sv. s Májovou pobožností v 9:00 hod.

více >>

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ

více >>

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

Loutkové divadlo Sluníčko

více >>

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

CD sboru Václav OHLÉDNUTÍ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zemřel P. Stanislav Fišer

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Tříkrálové loutkové divadlo pro děti

více >>

Starší >>